Hiển thị một kết quả duy nhất

-7%
3,000,000  2,800,000 
-3%
7,200,000  7,000,000 
-10%
3,300,000  3,000,000 
-12%
2,500,000  2,200,000 
-20%
2,000,000  1,600,000 
-8%
4,000,000  3,700,000 
-20%
1,500,000  1,200,000 
-8%
2,700,000  2,500,000